Gericht groeien met een verstandelijke beperking

In een veilige en liefdevolle omgeving waar kinderen en volwassenen gespecialiseerde zorg en begeleiding ontvangen, gericht op persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

Persoonlijke zorg op maat

Veilige begeleiding van een deskundig team

Bereik optimale groei en ontwikkeling

Je draagt een grote verantwoordelijkheid

We weten dat het niet makkelijk is om te zorgen voor een dierbare met een verstandelijke beperking (LVB). Je wilt zorgen dat jouw kind zo goed mogelijk terecht komt en gelukkig is. Wij helpen je graag. Niet alleen met de begeleiding van jouw kind, maar ook door jouw gezin te ondersteunen bij vragen rondom het gedrag en de opvoeding van iemand met een LVB.

Je maakt je zorgen over de toekomst van jouw kind

Je bent continu aan het zorgen en voelt je overweldigd

Je weet niet goed welke zorg passend is voor jouw kind

Je wilt graag dat jouw kind zich nuttig en belangrijk voelt

Je hebt moeite met het begrijpen van de complexe zorgsystemen

Je staat er niet alleen voor

Bij de Zorgnijverij hebben we ruime ervaring met het begeleiden en behandelen van kinderen met een verstandelijke beperking en hun ouders. We bieden ondersteuning voor de gehele levensloop van kinderen en volwassenen met LVB. Onze visie is dat iedereen een leven lang leert, daarom zijn al onze begeleidings- en behandelingsvormen erop gericht om de zelfredzaamheid te vergroten en nieuwe vaardigheden aan te leren.

Kind en jeugd

4-18 jaar

KDC programma
Onderwijs-zorg
Buitenschoolse begeleiding

Volwassenen

vanaf 16 jaar

Dagbesteding Houtbewerking
Dagbesteding SMAAK
VSO/PRO stage dagbesteding
SMAAK academie

Ouders en gezin

Ouderbegeleiding
Brussenbegeleiding
Oudercafé

Waarom zou je voor de Zorgnijverij kiezen?

Je vindt het heel belangrijk dat jouw kind de beste zorg krijgt en daarom is het moeilijk om een keuze te maken voor een zorgaanbieder. Dat begrijpen wij. Bij ons is jouw kind in goede handen. We zijn een kleinschalige organisatie en daardoor hebben we veel aandacht voor elk kind. We houden de ontwikkeling nauwkeurig bij en hierdoor maken we groei mogelijk. We geven kinderen en volwassenen eigen regie over de leerdoelen, zodat ze meer gemotiveerd zijn. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en krijgen ze een positieve ervaring.

Ook voor volwassenen met een LVB hebben wij een onderscheidende aanpak. Bij ons kunnen zij zich echt nuttig maken in de houtwerkplaats of in ons restaurant. Hierdoor voelen ze zich belangrijk en nodig, wat bijdraagt aan hun geluk.

Bij de Zorgnijverij wordt begeleiding geboden vanuit een christelijke identiteit, met respect voor alle levensvisies. Wij verwelkomen mensen van alle achtergronden en overtuigingen.

Wij zijn kleinschalig en zorgen voor individuele aandacht.
Wij verwelkomen mensen van alle achtergronden en overtuigingen.

We zijn er voor het hele gezin van een kind met een verstandelijke beperking.

We maken meer groei mogelijk door onze ontwikkelingsgerichte aanpak.

We evalueren elk half jaar de voortgang en sturen regelmatig bij.

Starten bij de Zorgnijverij is simpel

01

Aanmelden

Je kunt een cliënt aanmelden via aanmelden@zorgnijverij.nl.

Je ontvangt reactie op je aanmelding binnen 14 dagen.

Onze zorgvoorzieningen vallen onder de Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg, zowel in de vorm van PGB als ZIN.

02

Kennismaking

Tijdens onze eerste ontmoeting bespreken we jouw zorgbehoeften en onderzoeken we of De Zorgnijverij de passende zorg voor jouw kind kan bieden. Hier maak je ook kennis met onze werkwijze en ons team.

Als het nodig is, staan we klaar om je te helpen bij het aanvragen van financiering.

03

Startgesprek

In het startgesprek kijken we samen naar jouw hulpvraag en stellen we mogelijke leerdoelen op. We bespreken ook eventuele risico’s en medicijngebruik. Zo zorgen we dat we alle informatie hebben om goed te starten met de zorg voor jouw kind.

Van ervaring tot expertise

Onze aanpak

Als ouder wil je het beste voor je kind. Een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en groeien. Dat is precies waarom de Zorgnijverij er is. Wij zijn begonnen omdat onze oprichter een zoon kreeg met een licht verstandelijke beperking. Zij wilde hem de best mogelijke zorg bieden. Deze persoonlijke ervaring vormt het hart van onze aanpak. Bij Zorgnijverij weten we hoe het is om voor een kind met een licht verstandelijke beperking te zorgen. We hebben een deskundig team dat jouw kind helpt om zich te ontwikkelen. We willen meer dan alleen basisvaardigheden leren; we focussen op zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Maar onze zorg stopt niet bij kinderen. We bieden ook een dagbesteding voor volwassenen. Hier richten we ons op het bieden van zinvolle en bedrijfsmatige activiteiten. Dit geeft volwassenen met een beperking een gevoel van belangrijkheid en betrokkenheid. Ze voelen zich gewaardeerd en kunnen hun plek in de maatschappij vinden. De keuze voor de juiste zorgpartner is heel belangrijk. Zonder specifieke zorg kan je kind achterblijven in ontwikkeling. Daarom gaat Zorgnijverij verder dan alleen zorg. We streven naar het geluk en succes van jouw kind. Neem contact met ons op om te zien hoe wij het verschil maken. Samen zorgen we ervoor dat jouw kind niet alleen de juiste zorg krijgt, maar ook alle kansen om zich maximaal te ontwikkelen.

Voor mij als woonbegeleider is het vertrouwen in de dagbesteding van grote waarde. Er is veel aandacht voor de cliënt. Jullie zijn een enorm mooie organisatie.

Begeleider woongroep

Ik ervaar dat mijn zoon als mens wordt gezien en mag zijn wie hij is. Er is fijn contact met de mentor die mijn zoon goed kent. Er wordt goed gekeken naar wat er voor cliënten nodig is waarbij wordt ingespeeld op de mogelijkheden.

Ouder van een cliënt

Cliënttevredenheidsonderzoek, 2023