Bestuur en Toezicht

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur is Erna de Keijzer.

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden.

Daan Schilperoort (voorzitter)

Wenda Sleeuwenhoek (secretaris/penningmeester)

Jan Pieter Mostert (algemeen lid)

 

Stichting/ANBI

Stichting de Zorgnijverij heeft een ANBI status.

Naam: Stichting de Zorgnijverij
RSIN: 8549.20.195
Postadres: Arnhemseweg 27, 2994 LA Barendrecht

Beloning en financiële verantwoording

De leden van de Raad van Toezicht worden beloond met vacatiegelden voor hun diensten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. De Raad van Bestuur wordt beloond conform WNT. De medewerkers van de Zorgnijverij worden beloond conform CAO Gehandicaptenzorg.

Onze jaarstukken worden elk jaar gepubliceerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. U kunt inzage in de jaarstukken hier vinden.

Kwaliteitsbeeld

Jaarlijks stelt de Zorgnijverij een kwaliteitsbeeld op. In het kwaliteitsbeeld staat beschreven wat we het afgelopen jaar hebben gedaan, wat we hebben geleerd en wat we verder willen verbeteren aan de kwaliteit van zorg. De Zorgnijverij zet zich in om continu te leren en verbeteren. Klik hier voor ons meest recente kwaliteitsbeeld voor een overzicht van wat de Zorgnijverij doet met de kwaliteit van zorg.