Groepsbegeleiding volwassenen

Groepsbegeleiding jongvolwassenen en volwassenen

In de dagbesteding van de Zorgnijverij werken speciale mensen. Onze medewerkers zijn jongvolwassenen (vanaf 16 jaar) en volwassenen met een verstandelijke beperking, die vaak gepaard gaat met een psychische beperking.

Wij bieden een divers aanbod aan activiteiten klik hier voor ons aanbod:

Zelfredzaamheid vergroten

Onze medewerkers zijn beperkt zelfredzaam. Maar de eisen van onze hedendaagse maatschappij op het gebied van zelfredzaamheid liggen hoog. Door de bevestiging vanuit een zinvolle dagbesteding en de ontwikkeling van sociale vaardigheden stimuleren we een groei in zelfvertrouwen.

Kleinschalige groepsbegeleiding

Onze collega’s komen, bijvoorbeeld, zonder diploma of startkwalificatie uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Door de voldoening die zij halen uit het maken van een product in de houtbewerking, ontwikkelen ze geloof en zelfvertrouwen. Daarnaast leren zij structuur aan te brengen, zaken te regelen en besluiten te nemen; evenals taken uit te voeren en te plannen.

Ze leren ook hun beperking te accepteren en hiermee om te gaan. In kleinschalige groepen stimuleren wij hen om het eigen probleemoplossend vermogen te gebruiken. Ook worden de grove/fijne motoriek en de taal- en cognitieve ontwikkeling gestimuleerd. Als de medewerker iets onder de knie heeft, belonen we dit met een certificaat.

De medewerkers en begeleiders zijn collega’s van elkaar en zo gaan we ook met elkaar om. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de Zorgnijverij. Dit houdt in dat de medewerkers bij de dagactiviteiten zowel met hout werken als corveetaken hebben. Zij helpen mee met het schoonmaken van de toiletten en doen de afwas met de begeleiders. Ook houden zij de bovenverdieping schoon en gaan zij regelmatig mee om boodschappen te doen als dat nodig is.

De medewerkers leren niet alleen voor timmerman, maar leren ook hoe ze meer zelfredzaam kunnen zijn op het gebied van de dagelijkse levensbehoeften, woonvaardigheden en sociale relaties. De groepsbegeleiding kan, indien nodig, aangevuld worden met individuele begeleiding.

Dagbesteding - Groepsbegeleiding aanvragen?Al onze medewerkers hebben een indicatie op basis van een PersoonsGebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZiN). Wil je dagbesteding aanvragen? Neem contact op voor een kennismaking. Wij gaan graag persoonlijk in gesprek.