Individuele begeleiding kind

Individuele begeleiding

Dagbesteding kind

De Zorgnijverij biedt individuele begeleiding aan kinderen en tieners met een verstandelijke beperking. We gaan er daarbij van uit dat ieder kind de potentie in zich heeft om zich te ontwikkelen.

Buitenschoolse begeleiding – individueel traject

Veel cliënten volgen het Speciaal Onderwijs of het Voortgezet Speciaal Onderwijs en ontvangen bij de Zorgnijverij, afdeling Kidzcare, buitenschoolse begeleiding. Vaak is de beperking zodanig dat deelname aan de groepsbegeleiding niet mogelijk is. Daarom bieden wij individuele trajecten, waarbij we één op één tal van activiteiten ondernemen.

Blijf betrokken

Dat doen we aan de hand van een individueel begeleidingsplan, opgesteld door de mentor in overleg met ouders en zorgcoach. We bakken en koken, spelen een spelletje of bezoeken de speeltuin of kinderboerderij. Afhankelijk van de leerdoelen en behoeftes werken we aan het behoud van en een groei in weerbaarheid en sociale vaardigheden. Het stimuleert een groei in zelfvertrouwen, waardoor we bij de Zorgnijverij mogen getuigen van meerdere succesverhalen.

Als ouders of verzorgers houden we je bovendien doorlopend op de hoogte via onze eigen app, waarin we dagelijks rapporteren. Zo blijf je, ook op afstand, betrokken.

Ambulante begeleiding

Naast de begeleiding die we in de Zorgnijverij bieden, bieden we ook ambulante begeleiding. Dit kan opvoedondersteuning zijn, maar ook begeleiding van de jeugdige op locatie.

Individuele begeleiding aanvragen?

De kinderen en tieners die bij ons komen hebben een indicatie op basis van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZiN). Wil je individuele begeleiding aanvragen? Lees meer over de Zorgnijverij of neem contact op voor een eerste kennismaking met onze directeur-bestuurder Erna Noordijk. We gaan graag met je in gesprek!