Jeugd

Buitenschoolse begeleiding

De groepsbegeleiding voor kinderen (4 t/m 18 jaar) vindt plaats na schooltijden, dit is buitenschoolse begeleiding. Na schooltijd komen de kinderen op de locaties van de buitenschoolse begeleiding. De cliënten krijgen hier ruimte om te ontspannen na een schooldag, maar werken daarbij ook aan hun leerdoelen op een speelse wijze. Er wordt gewerkt met een gestructureerd programma, welke inzichtelijk gemaakt wordt voor onze cliënten door middel van pictogrammen. Er wordt gewerkt aan sociaal-emotionele doelen, zoals het samen spelen met andere kinderen. Ook wordt er gewerkt aan praktische doelen zoals het uitvoeren en afronden van een taak, zoals het dekken van de tafel voor het eten. De buitenschoolse begeleiding duurt tot 18.30 uur en is inclusief het avondeten. De groepsgrootte is maximaal 1 zorgprofessional op 4 cliënten.

Individuele begeleiding

onze zorgprofessional begeleidt de cliënt op een van de locaties van de Zorgnijverij. De cliënt heeft waar dat nodig is een eigen plek, eenhome base, om zich terug te trekken wanneer daar behoefte aan is. Veel van onze cliënten raken snel overprikkeld, waarbij dehome base een eigen kamer/lokaaltje is waar de cliënt een veilige plek heeft om even bij te komen. Bij de individuele begeleiding wordt gefocust op de zelfredzaamheid van de cliënt. In de praktijk betekent dit voor zowel kinderen als volwassenen het werken aan leerdoelen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook op het gebied van praktische vaardigheden zoals het kunnen doen van de afwas en het klaarmaken van een maaltijd. Bij de kinderen en volwassenen wordt dit op een manier aangeboden die past bij de leeftijd van de cliënt.

Begeleiding in de klas

onze zorgprofessional begeleidt de cliënt in de klas. Deze begeleidingsvorm is voor kinderen die vanwege hun verstandelijke beperking extra aandacht nodig hebben in de klas die niet geboden kan worden door de school zelf. De zorgprofessional ondersteunt op het gebied van gedrag.


Onderwijs zorg

onze zorgprofessional begeleidt de cliënt voor wie het niet meer mogelijk is om te functioneren op school. Wij bieden deze begeleiding om thuiszitten van de cliënt te voorkomen. Deze cliënten worden ondersteund en gestuurd in gedrag waarbij schoolse vaardigheden zoals taal- en rekenvaardigheid gecombineerd worden met het oefenen in sociale en emotionele vaardigheden. Het programma wordt volledig aangepast op de cliënt, dit zorgt ervoor dat de cliënt ondanks zijn of haar beperking de mogelijkheid krijgt om toch zoveel als mogelijk te leren. Dit kan tijdelijk zijn als de cliënt genoeg verbetert om het weer op school te gaan proberen. In het traject wordt door ons contact onderhouden met school, zodat de cliënt zoveel mogelijk de leerstof aangeboden krijgt die ook op school aangeboden zou worden.

Stage

  • Stage voortgezet speciaal onderwijs: in samenwerking met VSO-scholen bieden wij stages aan binnen de dagbesteding van de Zorgnijverij. Cliënten die komen stagelopen zijn cliënten die uiteindelijk na het VSO zullen uitstromen richting dagbesteding. Om hier alvast aan te wennen kunnen zij bij de Zorgnijverij aan de slag als stagiair. Hierbij krijgen ze net als cliënten die groepsbegeleiding krijgen ook doelen om aan te werken en worden zij meegenomen in de keten van zelfredzaamheid bij de Zorgnijverij.
  • Stage praktijkonderwijs: In samenwerking met het Maxima College in Ridderkerk is de werkplaats van de Zorgnijverij ook een stageplaats voor leerlingen in het praktijkonderwijs die uitstromen richting begeleide dagbesteding. Deze leerlingen komen op vaste dagen om zich verder te ontwikkelen op het gebied van houtbewerking/techniek.