Jeugd

Buitenschoolse begeleiding

Buitenschoolse begeleiding wordt op de locaties van de Zorgnijverij geboden aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar in groepen van maximaal 4 cliënten onder leiding van 1 zorgprofessional. Na schooltijd komen de kinderen op de locaties van de buitenschoolse begeleiding tot uiterlijk 18.30 uur en is inclusief het avondeten. De cliënten krijgen hier ruimte om te ontspannen na een schooldag en werken daarbij op een speelse wijze ook aan hun leerdoelen door te werken:

  • met een gestructureerd programma, welke inzichtelijk gemaakt wordt voor onze cliënten door middel van pictogrammen.
  • aan sociaal-emotionele doelen, zoals het samen spelen met andere kinderen.
  • aan praktische doelen, zoals het uitvoeren en afronden van een taak, als bijvoorbeeld het dekken van de tafel voor het eten.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding wordt op de locaties van de Zorgnijverij geboden aan kinderen en volwassenen. Bij de individuele begeleiding wordt de cliënt door een zorgprofessional begeleid, waarbij wordt gefocust op de zelfredzaamheid van de cliënt. Dit gebeurt vanuit een eigen veilige plek, een homebase, waar de cliënt zich in terug kan trekken wanneer daar behoefte aan is. Een homebase is een eigen kamer/lokaaltje waar onze, vaak snel overprikkelde cliënt een veilige plek heeft om even bij te komen.

Bij de individuele begeleiding wordt gefocust op de zelfredzaamheid van de cliënt. Dit wordt aangeboden op een manier die past bij de leeftijd van de kinderen en volwassenen. In de praktijk betekent dit zowel kinderen als volwassenen werken aan leerdoelen op het gebied van:

  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • praktische vaardigheden; zoals het kunnen doen van de afwas en het klaarmaken van een maaltijd.

Begeleiding in de klas

Bij begeleiding in de klas wordt de cliënt in de klas begeleid op het gebied van gedrag door onze zorgprofessional. Deze begeleidingsvorm is voor kinderen die vanwege hun verstandelijke beperking extra aandacht nodig hebben in de klas die niet geboden kan worden door de school zelf.


Onderwijs zorg

Onderwijs zorg wordt geboden op een locatie van de Zorgnijverij voor cliënten voor wie het (tijdelijk) niet mogelijk is om te functioneren op school.

Deze cliënten worden bij ons ondersteund en gestuurd in gedrag waarbij schoolse vaardigheden zoals taal- en rekenvaardigheid gecombineerd worden met het oefenen in sociale en emotionele vaardigheden.
Het programma wordt volledig aangepast op de cliënt, dit zorgt ervoor dat de cliënt ondanks zijn of haar beperking de mogelijkheid krijgt om toch zoveel als mogelijk te leren.

Wij bieden deze begeleiding om thuiszitten van de cliënt te voorkomen.
In het traject wordt door ons contact onderhouden met school, zodat de cliënt zoveel mogelijk de leerstof aangeboden krijgt die ook op school aangeboden zou worden. Op deze manier kan de cliënt het bij genoeg verbetering weer op school gaan proberen.

Stage

De Zorgnijverij biedt binnen de dagbesteding stageplekken aan voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs. Leerlingen die komen stagelopen zijn:

· Leerlingen die na het VSO uiteindelijk zullen uitstromen richting dagbesteding. Om hier alvast aan te wennen kunnen zij bij de Zorgnijverij binnen de dagbesteding aan de slag als stagiair. Hierbij krijgen ze, net als cliënten die groepsbegeleiding krijgen, doelen om aan te werken en worden zij meegenomen in de keten van zelfredzaamheid bij de Zorgnijverij. Deze stage wordt in samenwerking met VSO scholen aangeboden

· Leerlingen in het praktijkonderwijs, die uitstromen richting begeleide dagbesteding. Deze leerlingen komen op vaste dagen naar de werkplaats van de Zorgnijverij om zich verder te ontwikkelen op het gebied van houtbewerking/techniek. Deze stage wordt in samenwerking met het Maxima College in Ridderkerk aangeboden.