Onze klachtenregeling

Bij de Zorgnijverij streven we ernaar een warme plek te zijn voor iedereen met een verstandelijke beperking. Ons toegewijde team doet zijn uiterste best om goede zorg te bieden en samen te werken voor het welzijn van iedereen. We vinden het essentieel dat zowel kinderen, volwassenen als ouders tevreden zijn.  

Als je ontevreden bent of minder vertrouwen hebt in de begeleiding of de Zorgnijverij moedigen we je aan om je onvrede te delen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de begeleiding of onze organisatie. Je feedback helpt niet alleen jou, maar ook anderen. Het voeren van een goed gesprek met de betrokken medewerker kan vaak al helpen. Mocht dit niet genoeg zijn, dan kan je een formele klacht indienen. We onderzoeken en beoordelen je klacht zorgvuldig in de hoop je vertrouwen terug te winnen. Dit draagt bij aan het verbeteren van onze zorgkwaliteit en het voorkomen van fouten. 

Je kunt je klacht indienen via het klachtenformulier. Onze klachtenfunctionaris neemt dan contact met je op en geeft informatie en advies over hoe je kunt omgaan met onvrede en het indienen van een klacht. 

Het indienen van een klacht

De klachtenprocedure Wkkgz

De klachtenprocedure Jeugdwet

Klokkenluidersregeling