Onderwijs en zorg

Onderwijs en zorg

De Zorgnijverij biedt ondersteuning aan kinderen waarbij het volgen van onderwijs niet vanzelfsprekend is. Het kan voorkomen dat de beperking of problematiek de leerling uitdagingen geeft, waardoor het volgen van onderwijs in een reguliere setting niet mogelijk of niet voldoende is. Bij deze leerlingen is extra ondersteuning nodig; er zal gekeken moeten worden naar de mogelijkheden en uitdagingen van de leerling.

De hulpvraag staat bij de Zorgnijverij centraal; de wens is er om onderwijs te volgen, welke randvoorwaarden zijn er nodig? De Zorgnijverij onderzoekt waar er aangesloten kan worden bij de leerling en welke basisvoorwaarden de leerling nodig heeft om tot leren te komen. Bij de start zal in eerste instantie het plezier in leren en ontwikkelen weer moeten terugkomen en zullen er veel positieve ervaringen opgedaan moeten worden. Dit is een belangrijk fundament om het leren en ontwikkelen te stimuleren.

Ouders en professionals kunnen een leerling aanmelden bij de Zorgnijverij, waarna er samen onderzocht gaat worden wat de leerling nodig heeft om tot leren te komen. De Zorgnijverij biedt maatwerk; zo kan er extra ondersteuning op school/ in de klas worden geïnitieerd, kan er onderwijs op een locatie van de Zorgnijverij worden geboden of kan een combinatie van onderwijs en dagbesteding een oplossing zijn om het leren te stimuleren.