Vanmiddag mochten we twee computers ophalen bij Dajong. Dajong computervrienden biedt, net als de Zorgnijverij, dagbesteding aan jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis. Bij Dajong werken de jongeren met computers en bij de Zorgnijverij werkt dezelfde doelgroep met hout. Toen we Johan Terdu belden omdat we een tweetal computers wilden aanschaffen voor de Zorgnijverij, was Johan meteen bereid om de computers te schenken. Hartelijk bedankt Dajong computervrienden!