De Zorgnijverij in weekblad "de Schakel"

Participeren moet je leren! Per 1 januari 2015 is er veel veranderd is ons land. De transitie van de jeugdzorg is een feit.

schedule 2 apr 2015
bookmark_border Laatste nieuws
create

Participeren moet je leren!

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd is ons land. De transitie van de jeugdzorg is een feit. De plaatselijke gemeenten hebben een enorme klus moeten klaren en daar zijn ze nog dagelijks mee bezig. Ook het bedrijfsleven doet mee. Zij mogen participeren net als iedereen. Met een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis mag je mee gaan werken in het gewone bedrijfsleven. Uiteraard wel onder andere voorwaarden, maar toch, Nederland moet om, de kosten zijn te hoog!

Nu is het niet voor iedere jongere of jongvolwassene met een beperking zomaar te doen. Het participeren kan veel stress oproepen. Niet iedere werknemer kan met zijn anders begaafde medemens omgaan. Het vergt voor iedereen een behoorlijke omschakeling. Veel werkgevers en werknemers hebben nog nooit te maken gehad met iemand met een verstandelijke beperking, op school niet, in de familie niet en op de werkvloer niet.

Er zijn jongeren en jongvolwassenen die tussen wal en schip raken. Zij blijken uiteindelijk niet de capaciteiten te bezitten die voor de participatie zo noodzakelijk zijn. Daar is tijd voor nodig, meer tijd dan we allemaal zouden wensen. Kunnen werkgevers maar ook collega’s het geduld opbrengen? En zo niet, hoe gaat het dan met het welbevinden van deze anders begaafde en zo kwetsbare medewerker?Wij geloven in toegroeien naar de arbeidsmarkt. En dan in je eigen tempo.

De Zorgnijverij is een christelijke stichting die dagbesteding biedt aan jongeren en jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis. De Zorgnijverij is ontstaan omdat deze groep kwetsbare jongeren en jong volwassenen moeite heeft met het behalen van een startkwalificatie, dan wel een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt en er niet of nauwelijks in slaagt om daar een duurzame positie te verwerven. Hierdoor zijn zij kwetsbaar, gezien de complexe eisen die de huidige samenleving aan hen stelt.

Op de Zorgnijverij willen we helpen deze afstand te verkleinen. De jongeren die wij begeleiden, ontwikkelen door de voldoening die zij halen uit het maken van een product, geloof en zelfvertrouwen. Zij groeien hiervan en zullen trots zijn op hun eindproduct.

Wij zijn ervan overtuigd dat acceptatie en vertrouwen de basis legt in het leven van ieder individu. Vanuit die basis willen we bereiken dat de tijd die de medewerkers bij ons doorbrengen een positieve invloed heeft op hun ontwikkeling.

De Zorgnijverij zal de medewerkers begeleiden en zoveel mogelijk vaardigheden aanleren. Zo zal de medewerker iedere keer weer een stapje maken richting de arbeidsmarkt. Hoe vaak we voordoen, hoelang we samendoen en nadoen totdat ze uiteindelijk zelf doen, zal bij iedere medewerker anders zijn. Iedereen is uniek en wij geloven dat positief stimuleren uiteindelijk bijdraagt tot groei in zelfvertrouwen van iedere medewerker. De mogelijkheid is hierdoor zeker aanwezig dat ze stap voor stap kunnen gaan participeren in de arbeidsmarkt.