Privacybeleid

Privacybeleid

De Zorgnijverij zet zich ervoor in de gegevens die u met ons deelt in het kader van de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk te beschermen.

Als de Zorgnijverij persoonsgegevens verwerkt, doen wij dat rechtmatig, netjes en transparant. De Zorgnijverij verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor wij de persoonsgegevens nodig heeft en verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. De Zorgnijverij beschermd de persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De bewaartermijn is in beginsel twintig jaar. De Zorgnijverij bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de Zorgnijverij de persoonsgegevens verwerkt.

Om op een juiste wijze met uw persoonsgegevens om te gaan, heeft de Zorgnijverij een privacybeleid. Deze past binnen de wetgeving zoals bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid bestaat uit het privacyreglement, het informatie- en beveiligingsprotocol en de procedure voor het omgaan met datalekken. Onze privacybrochure geeft een kort overzicht van het privacybeleid van de Zorgnijverij.

Heeft u een vraag over het privacybeleid? Weet dat u altijd bij ons terecht kan. Heeft u een klacht over de uitvoering van ons privacybeleid? Dan kunt u terecht bij de Klachtenfunctionaris. We gaan graag met u in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. Wilt u contact met ons opnemen? Zie dan de contactinformatie in de privacybrochure.