Vanaf januari 2023 biedt de Zorgnijverij de opleiding Assistent Facilitair aan.

Deze opleiding is een mooie uitstroom richting voor leerlingen vanuit PRO of VSO onderwijs. Ook voor mensen met een plekje op een dagbesteding is dit een fijne, beschermde mogelijkheid om meer vaardigheden te leren en een diploma te behalen.

Na deze opleiding kunnen onze studenten doorstromen naar een onbetaalde werkplek, een betaalde baan óf doorstromen naar een mbo-entree opleiding. Voor mensen die goed zitten op de huidige dagbesteding en daar genoeg uitdaging ervaren is uitstromen niet nodig.
Om deel te nemen aan de opleiding is een indicatie voor dagbesteding nodig.

Na deze opleiding kunnen onze studenten bijvoorbeeld werken of dagbesteding krijgen in:

  • Verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorg, kleine woonvormen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking of in een ziekenhuis
  • Bij zwembaden, clubhuizen, sportverenigingen of in de horeca
  • In de kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs of speeltuinen
  • In kapsalons, in de schoonmaak en facilitaire diensten van instellingen

Hoe zit de opleiding in elkaar?

De Zorgnijverij vindt het belangrijk om samen met onze studenten te onderzoeken welke talenten zij hebben, wat ze willen leren en welke ondersteuning ze nodig hebben. Aan het begin van de opleiding zal een intakegesprek plaatsvinden. In dat gesprek wordt besproken en bepaald of de student past bij de opleiding. Daarna wordt er besproken wat de student al kan en wat de student nog wil en kan leren. Er worden aan het begin van de opleiding leerdoelen opgesteld.

Vervolgens start de opleiding. De lessen worden aangeboden in groepen van 10 studenten en hebben een vaste trainer. De opleiding duurt 1,5 jaar. Elke week (met uitzondering van vakanties en lesvrije weken) hebben onze studenten 2 dagdelen per week op de maandag les.

Onze studenten krijgen de opleiding in 5 blokken aangeleerd.

De blokken zijn:

  • Algemene werknemersvaardigheden
  • Werkruimtes & schoonmaak
  • Dienstverlening
  • Gastvrijheid
  • Uitloop (afronding portfolio)

Vanaf het begin zullen de studenten gelijk op zoek gaan naar een stageplek. Bij de Zorgnijverij zijn er veel mogelijkheden om stage te lopen. Het is ook mogelijk voor studenten om op een andere plek stage te lopen die ze zelf kiezen. Tijdens de stage worden er opdrachten uitgevoerd. Deze opdrachten worden op elke stageplek begeleidt door een werkbegeleider.

Elk blok wordt afgerond met een opdracht. Deze opdrachten worden opgeslagen in een portfolio. Aan het einde van de opleiding wordt het certificaat op een feestelijke manier uitgereikt

De begeleiding

Tijdens de opleiding krijgen de studenten les van een trainer. Deze trainer is opgeleid bij de Academie voor Zelfstandigheid. Daarnaast krijgt de student begeleiding op de stageplek van een werkplekbegeleider.

Een vaste trainer begeleidt de studenten tijdens de lessen en bij de e-learning. Daarnaast verzorgt de trainer de lessen en is er regelmatig overleg met de werkbegeleider. De trainer helpt de studenten ook met de leerdoelen en het portfolio. De trainer komt regelmatig langs op de stage.

De werkbegeleider begeleidt de studenten op de werkvloer en doet in overleg met de student voortgangsmetingen en eindmetingen.

Academie voor zelfstandigheid

De academie voor Zelfstandigheid heeft in opdracht het ministerie van VWS en in samenwerking met ervaringsdeskundigen deze opleiding ontwikkeld. Deze praktijkgerichte opleidingen zijn erkend door landelijke werkgeversorganisaties.
Wil je meer weten over deze opleiding? Vraag informatie op via info@zorgnijverij.nl of neem een kijkje op www.academievoorzelfstandigheid.nl