Sponsors

Dit zijn onze sponsors:

Ons IBAN nummer is: NL79 RABO 0302 1037 75 t.n.v. Stichting de Zorgnijverij.

De Zorgnijverij een ANBI

Een donatie komt volledig ten goede aan ons werk én uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Wanneer een stichting bij de Belastingdienst staat geregistreerd als een ANBI, brengt dit een aantal fiscale voordelen met zich mee:

Een ANBI hoeft geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels, wanneer een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI. In de praktijk betekent dit dat een donatie aan de Zorgnijverij volledig ten goede komt aan ons werk én dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie over dit thema vindt u op www.belastingdienst.nl.

Ook sponsor worden?Onze sponsoren