Stichting de Zorgnijverij

Stichting de Zorgnijverij

Naam: Stichting de Zorgnijverij
RSIN: 8549.20.195
Postadres: Arnhemseweg 27, 2994 LA Barendrecht

Doelstelling

De Zorgnijverij voorziet in diverse vormen van begeleiding aan jeugd en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische stoornis. Wij zijn ervan overtuigd dat acceptatie en vertrouwen de basis legt in het leven van ieder individu. Vanuit die basis willen we bereiken dat de tijd die de cliënten bij ons doorbrengen een positieve invloed heeft op hun ontwikkeling.

De Zorgnijverij zal de cliënten begeleiden en zoveel mogelijk vaardigheden aanleren. Zo heeft iedere cliënt een begeleidingsplan en werken we aan individuele leerdoelen. Hoe vaak we voordoen, hoelang we samendoen en nadoen totdat ze uiteindelijk zelf doen, zal bij iedere cliënt anders zijn. We waken ervoor dat de sfeer ontspannen en positief blijft op de Zorgnijverij. Iedereen is uniek en wij geloven dat positief stimuleren uiteindelijk bijdraagt tot groei in zelfvertrouwen van iedere medewerker.

De doelstelling van de Zorgnijverij is het zo optimaal mogelijk begeleiden van onze cliënten. Wij noemen onze cliënten op de dagbesteding medewerkers en benaderen hen ook op deze manier zonder de problematiek uit het oog te verliezen. Wij helpen onze cliënten in de groei van de persoonlijke ontwikkeling en het zelfvertrouwen, zodat ze hun talenten leren ontdekken en benutten.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

De activiteiten op de dagbesteding bestaan uit het maken van allerlei trendy accessoires op het gebied van houtbewerking. We maken klein meubilair, serveerbladen, vogelhuisjes e.d. en volgen de trend op dit gebied. Het is een geheel eigen lijn met ons eigen ‘handgemaakt op de Zorgnijverij’ kwaliteitsstempel. We bieden onze artikelen te koop aan bij de plaatselijke middenstand en houden twee keer per jaar een fair voor familie, bekenden en belangstellenden op het terrein van de Zorgnijverij. Dit wordt gecommuniceerd via social media en de plaatselijke kranten.

Wij begeleiden de medewerkers individueel waar nodig. Op deze manier kunnen we de medewerkers observeren op hun grove/fijne motoriek, taal – en cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden. Het is belangrijk dat onze medewerkers in de pauze even naar buiten gaan en een frisse neus halen. Dit is goed voor hun gezondheid en bovendien kunnen ze even ontspannen. Alleen als het regent blijven we binnen.

Wij stimuleren de medewerkers ook om samen te werken en elkaar te helpen als het nodig is. Zo leren ze het plezier van samenwerken te ontdekken. En natuurlijk samen de ruzies op te lossen.

Naast de dagbesteding bieden wij begeleiding aan kinderen met een verstandelijke beperking. Hen bieden wij buitenschoolse- individuele en groepsbegeleiding, ambulante begeleiding, ouderbegeleiding en brussenbegeleiding. Dit bieden wij om het gezin waar deze kinderen in opgroeien, te ontlasten/te ondersteunen en om de kinderen een fijne middagbesteding te geven op hun eigen niveau. We proberen de ontwikkeling van de kinderen zoveel mogelijk positief te beïnvloeden. We gaan ervan uit dat in ieder kind de potentie aanwezig is om te groeien en stimuleren hen om de zelfredzaamheid te vergroten.

Samenstelling Raad van Toezicht Zorgnijverij

De heer D. Schilperoort (voorzitter)

Mevrouw W. van Sleeuwenhoek (secretaris/penningmeester)

Mevrouw L. Bezemer (algemeen lid)

Directeur Bestuurder

Mevr. M.H. Noordijk-de Keijzer

Het beloningsbeleid van de Zorgnijverij

Beloningsbeleid Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting de Zorgnijverij worden beloond met vacatiegelden voor hun diensten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Beloningsbeleid bestuur

Conform WNT

Beloningsbeleid personeel

Overeenkomstig CAO gehandicaptenzorg

Financiële verantwoording

Inzage in jaarstukken vindt u hier.

Inzage in WNT 2019/2020 verantwoording vindt u hier.

Privacy

De Zorgnijverij heeft een abonnement bij Privacyzorg.nl en heeft daar als externe functionaris gegevensbescherming mevr. E. de Waal, FG nummer FG005166.

Ons privacy beleid en gegevensbeschermingsbeleid vindt u hier.

Klachten

Als een cliënt of diens vertegenwoordiger onvrede ervaart, kan deze contact opnemen met onze medewerker waar de cliënt het meest contact mee heeft. Komt men er samen niet uit, dan kan contact worden opgenomen met Erna Noordijk, de bestuurder. Als dat niet bevredigend verloopt, kan men de klacht officieel melden, via brief of email. Binnen een week ontvangt men van ons een bevestiging van de ontvangst van de klacht. Wij reageren binnen vier weken op de inhoud. We gaan een gesprek aan om te kijken naar oplossingen of veranderingen, of we schrijven een brief terug waarin we laten weten wat we met de klacht hebben gedaan. Als men niet tevreden is over de reactie, kan men de klacht indienen op de website erisietsmisgegaan.nl. Dit moet gebeuren binnen een half jaar na de gebeurtenis waarover de klacht gaat. Men krijgt bericht van de ontvangst van de klacht en van de vervolgstappen. De uitspraak van de geschillencommissie van erisietsmisgegaan is bindend.

De klachtenregeling vindt u hier.

Dagbesteding op de Zorgnijverij: