Stichting de Zorgnijverij

Stichting de Zorgnijverij

Naam: Stichting de Zorgnijverij
RSIN: 8549.20.195
Postadres: Arnhemseweg 27, 2994 LA Barendrecht

Samenstelling Raad van Toezicht Zorgnijverij

De heer D. Schilperoort (voorzitter)

Mevrouw W. van Sleeuwenhoek (secretaris/penningmeester)

De heer J.P. Mostert (algemeen lid)

Directeur Bestuurder

Mevr. M.H. de Keijzer

Het beloningsbeleid van de Zorgnijverij

Beloningsbeleid Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting de Zorgnijverij worden beloond met vacatiegelden voor hun diensten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Beloningsbeleid bestuur

Conform WNT

Beloningsbeleid personeel

Overeenkomstig CAO gehandicaptenzorg

Financiële verantwoording

Inzage in jaarstukken vindt u hier.

Inzage in WNT 2019/2020 verantwoording vindt u hier.

Dagbesteding op de Zorgnijverij: