vrijwilliger vervoer

De Zorgnijverij is voor de woensdagen op zoek naar een of meerdere enthousiaste vrijwilligers die ons willen ondersteunen in het vervoeren van onze clienten van huis naar de dagbesteding en weer terug.

Wat ga je doen?
- Je haalt clienten in de ochtend op tussen 8.30-9.30.
- Je brengt ze eind van de dag weer thuis 15.30-16.30.
-Je rijdt in onze mooie bus en zorgt voor een veilige en gezellige rit voor onze cliënten.

Wat verwachten wij ?
-Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij bewust kiest voor de identiteit de Zorgnijverij en deze onderschrijft en respecteerd.
- De vrijwilliger heeft kennis van de doelgroep.
- De vrijwilliger beschikt over eigenschappen en talenten, zoals; verantwoordelijkheidsbesef, kunnen samenwerken en op een dienende wijze aansluiten bij het groepsproces, individuele (begeleidings)vragen en werkzaamheden.

Wat wordt er geboden vanuit de Zorgnijverij:
- Er wordt vanuit de Zorgnijverij een vrijwilligersvergoeding beschikbaar gesteld. Deze zal worden vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst.
- Er wordt vanuit de Zorgnijverij passende begeleiding geboden door een vast aanspreekpunt.
-Inwerkperiode & proeftijd: Er is een inwerkperiode van een maand. Tijdens deze inwerkperiode heeft het aanspreekpunt wekelijks contact met de vrijwilliger.